ปฏิทิน 100 ปี

โหราศาสตร์ไทย ปฏิทิน 100 ปี


โดยปกติแล้ว ปฏิทินที่โหราศาสตร์ไทยใช้ทำนาย จะไม่ได้ใช้ปฏิทินสากล (ปฏิทินสากลนับตามวิถีโคจรของดวงอาทิตย์เรียกว่า "สุริยะคติ") โดยปกติแล้วที่เหล่านักโหราศาสตร์ใช้จะเป็นปฏิทิน แบบนับวิถีโคจรของดวงจันทร์ ซึ่งเรียกว่า "จันทรคติ" เป็นหลัก

ปฏิทิน 100 ปี

 • ปกติมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เป็นปกติ 12 เดือน
 • ปกติวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 เป็นปกติ คือมี 29 วัน
 • อธิกมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่มีเดือนแปดสองหน คือมีเดือนแปด (88) เพิ่มมาอีก 1 เดือน รวมเป็น 13 เดือน เป็นการทดให้เดือนทางจันทรคติกับสุริยคติมีความสมดุลกัน
 • อธิกวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 ซึ่งเป็นเดือนขาด มีวันเพิ่มอีก 1 วัน เป็น 30 วัน คือมีข้างขึ้น 15 วัน และข้างแรม 15 วัน
 • อธิกสุรทิน หมายถึง ปีทางสุริยคติ ที่เพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์อีก 1 วัน เป็น 29 วัน

 • ปฏิทิน 100 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 - 2584
  2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409
  2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419
  2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429
  2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439
  2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449
  2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459
  2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469
  2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479
  2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489
  2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499
  2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509
  2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519
  2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529
  2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539
  2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549
  2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
  2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569
  2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579
  2580 2581 2582 2583 2584

  พุทธศักราช หรือ พ.ศ. คือ ช่วงกำหนดเวลาซึ่งกำหนดเอาปี ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นเบื้องต้นในการกำหนดนับ ซึ่งพุทธศักราชนี้ในประเทศไทยเริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 1 ปี
  คริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. คือปีที่ใช้อ้างอิง โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อกันว่า พระเยซูเกิด และมีอายุครบหนึ่งปี เป็น ค.ศ. 1 โดยจำนวนปีคริสต์ศักราชจะห่างจากพุทธศักราช 543 ปี ใช้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเปลี่ยนศักราช


  ดูดวงที่เกี่ยวข้อง


  ทำนายนิสัยตามการเปลื้องผ้า
  ทำนายนิสัยตามการเปลื้องผ้า
  เชื่อหรือไม่ว่า การเปลื้องผ้าบอกนิสัยของคุณได้
  คติโหราศาสตร์
  คติโหราศาสตร์
  คติโหราศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่ยึดถือ หากท่านเชื่อเรื่องการพยากรณ์
  ปีชง
  ปีชง
  ปีนี้และปีหน้าใครจะชงบ้าง ตรวจสอบดูได้ที่นี่


  ค้นหาภายในเว็บ


  Back to top