ปฏิทิน 100 ปี

ปฏิทิน 100 ปี

โดยปกติแล้ว ปฏิทินที่โหราศาสตร์ไทยใช้ทำนาย จะไม่ได้ใช้ปฏิทินสากล (ปฏิทินสากลนับตามวิถีโคจรของดวงอาทิตย์เรียกว่า "สุริยะคติ") โดยปกติแล้วที่เหล่านักโหราศาสตร์ใช้จะเป็นปฏิทิน แบบนับวิถีโคจรของดวงจันทร์ ซึ่งเรียกว่า "จันทรคติ" เป็นหลัก


ปฏิทิน 100 ปี

 • ปกติมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เป็นปกติ 12 เดือน
 • ปกติวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 เป็นปกติ คือมี 29 วัน
 • อธิกมาส หมายถึง ปีทางจันทรคติที่มีเดือนแปดสองหน คือมีเดือนแปด (88) เพิ่มมาอีก 1 เดือน รวมเป็น 13 เดือน เป็นการทดให้เดือนทางจันทรคติกับสุริยคติมีความสมดุลกัน
 • อธิกวาร หมายถึง ปีทางจันทรคติที่เดือน 7 ซึ่งเป็นเดือนขาด มีวันเพิ่มอีก 1 วัน เป็น 30 วัน คือมีข้างขึ้น 15 วัน และข้างแรม 15 วัน
 • อธิกสุรทิน หมายถึง ปีทางสุริยคติ ที่เพิ่มวันในเดือนกุมภาพันธ์อีก 1 วัน เป็น 29 วัน
 • ปฏิทิน 100 ปี ปี พ.ศ. 2301 - 2400
  ปฏิทิน 100 ปี สำหรับอดีต ปีพุทธศักราช 2301 - 2400 (คริสต์ศักราช ค.ศ. 1758 - 1857)
  ปฏิทิน 100 ปี ปี พ.ศ. 2601 - 2699
  ปฏิทิน 200 ปี สำหรับอนาคต ปีพุทธศักราช 2601 - 2699 (คริสต์ศักราช ค.ศ. 2058 - 2156)
  พุทธศักราช หรือ พ.ศ. คือ ช่วงกำหนดเวลาซึ่งกำหนดเอาปี ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นเบื้องต้นในการกำหนดนับ ซึ่งพุทธศักราชนี้ในประเทศไทยเริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 1 ปี
  คริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. คือปีที่ใช้อ้างอิง โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อกันว่า พระเยซูเกิด และมีอายุครบหนึ่งปี เป็น ค.ศ. 1 โดยจำนวนปีคริสต์ศักราชจะห่างจากพุทธศักราช 543 ปี ใช้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเปลี่ยนศักราช รัตนโกสินทร์ศก หรือ ร.ศ. เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.5) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2432 โดยให้นับปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีขาล พ.ศ. 2325 เป็น ร.ศ. 1

  ดูดวงที่เกี่ยวข้อง


  ปีชง
  ปีชง
  ปีนี้และปีหน้าใครจะชงบ้าง ตรวจสอบดูได้ที่นี่
  ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์
  ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์
  เพชรน้ำเอกหัวใจของโหราศาสตร์ไทย ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์


  เว็บไซต์นี้ใช้ cookie เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รายละเอียด