ปฏิทิน 100 ปี

ปฏิทินปี พ.ศ. 2498

โดยปกติแล้ว ปฏิทินที่โหราศาสตร์ไทยใช้ทำนาย จะไม่ได้ใช้ปฏิทินสากล (ปฏิทินสากลนับตามวิถีโคจรของดวงอาทิตย์เรียกว่า "สุริยะคติ") โดยปกติแล้วที่เหล่านักโหราศาสตร์ใช้จะเป็นปฏิทิน แบบนับวิถีโคจรของดวงจันทร์ ซึ่งเรียกว่า "จันทรคติ" เป็นหลัก


ปี มะแม พุทธศักราช (พ.ศ.) 2498 คริสตศักราช (ค.ศ.) 1955 รัตนโกสินศก (ร.ศ.) 174
วันที่
ข ร
ข ร
ข ร
ข ร
ข ร
ข ร
ข ร
ข ร
ข ร
ข ร
ข ร
ข ร
1
7
ข 8
2
3
ข 9
3
3
ข 8
4
6
ข 9
5
1
ข 10
6
4
ข 11
7
6
ข 12
8
2
ข 13
9
5
ข 15
10
7
ข 15
11
3
ร 2
12
5
ร 2
1
2
1
ข 9
2
4
ข 10
3
4
ข 9
4
7
ข 10
5
2
ข 11
6
5
ข 12
7
7
ข 13
8
3
ข 14
9
6
ร 1
10
1
ร 1
11
4
ร 3
12
6
ร 3
1
3
2
ข 10
2
5
ข 11
3
5
ข 10
4
1
ข 11
5
3
ข 12
6
6
ข 13
7
1
ข 14
8
4
ข 15
9
7
ร 2
10
2
ร 2
11
5
ร 4
12
7
ร 4
1
4
3
ข 11
2
6
ข 12
3
6
ข 11
4
2
ข 12
5
4
ข 13
6
7
ข 14
7
2
ข 15
8
5
ร 1
9
1
ร 3
10
3
ร 3
11
6
ร 5
12
1
ร 5
1
5
4
ข 12
2
7
ข 13
3
7
ข 12
4
3
ข 13
5
5
ข 14
6
1
ข 15
7
3
ร 1
8
6
ร 2
9
2
ร 4
10
4
ร 4
11
7
ร 6
12
2
ร 6
1
6
5
ข 13
2
1
ข 14
3
1
ข 13
4
4
ข 14
5
6
ข 15
6
2
ร 1
7
4
ร 2
8
7
ร 3
9
3
ร 5
10
5
ร 5
11
1
ร 7
12
3
ร 7
1
7
6
ข 14
2
2
ข 15
3
2
ข 14
4
5
ข 15
5
7
ร 1
6
3
ร 2
7
5
ร 3
8
1
ร 4
9
4
ร 6
10
6
ร 6
11
2
ร 8
12
4
ร 8
1
8
7
ข 15
2
3
ร 1
3
3
ข 15
4
6
ร 1
5
1
ร 2
6
4
ร 3
7
6
ร 4
8
2
ร 5
9
5
ร 7
10
7
ร 7
11
3
ร 9
12
5
ร 9
1
9
1
ร 1
2
4
ร 2
3
4
ร 1
4
7
ร 2
5
2
ร 3
6
5
ร 4
7
7
ร 5
8
3
ร 6
9
6
ร 8
10
1
ร 8
11
4
ร 10
12
6
ร 10
1
10
2
ร 2
2
5
ร 3
3
5
ร 2
4
1
ร 3
5
3
ร 4
6
6
ร 5
7
1
ร 6
8
4
ร 7
9
7
ร 9
10
2
ร 9
11
5
ร 11
12
7
ร 11
1
11
3
ร 3
2
6
ร 4
3
6
ร 3
4
2
ร 4
5
4
ร 5
6
7
ร 6
7
2
ร 7
8
5
ร 8
9
1
ร 10
10
3
ร 10
11
6
ร 12
12
1
ร 12
1
12
4
ร 4
2
7
ร 5
3
7
ร 4
4
3
ร 5
5
5
ร 6
6
1
ร 7
7
3
ร 8
8
6
ร 9
9
2
ร 11
10
4
ร 11
11
7
ร 13
12
2
ร 13
1
13
5
ร 5
2
1
ร 6
3
1
ร 5
4
4
ร 6
5
6
ร 7
6
2
ร 8
7
4
ร 9
8
7
ร 10
9
3
ร 12
10
5
ร 12
11
1
ร 14
12
3
ร 14
1
14
6
ร 6
2
2
ร 7
3
2
ร 6
4
5
ร 7
5
7
ร 8
6
3
ร 9
7
5
ร 10
8
1
ร 11
9
4
ร 13
10
6
ร 13
11
2
ร 15
12
4
ข 1
2
15
7
ร 7
2
3
ร 8
3
3
ร 7
4
6
ร 8
5
1
ร 9
6
4
ร 10
7
6
ร 11
8
2
ร 12
9
5
ร 14
10
7
ร 14
11
3
ข 1
1
5
ข 2
2
16
1
ร 8
2
4
ร 9
3
4
ร 8
4
7
ร 9
5
2
ร 10
6
5
ร 11
7
7
ร 12
8
3
ร 13
9
6
ร 15
10
1
ข 1
12
4
ข 2
1
6
ข 3
2
17
2
ร 9
2
5
ร 10
3
5
ร 9
4
1
ร 10
5
3
ร 11
6
6
ร 12
7
1
ร 13
8
4
ร 14
9
7
ข 1
11
2
ข 2
12
5
ข 3
1
7
ข 4
2
18
3
ร 10
2
6
ร 11
3
6
ร 10
4
2
ร 11
5
4
ร 12
6
7
ร 13
7
2
ร 14
8
5
ข 1
10
1
ข 2
11
3
ข 3
12
6
ข 4
1
1
ข 5
2
19
4
ร 11
2
7
ร 12
3
7
ร 11
4
3
ร 12
5
5
ร 13
6
1
ร 14
7
3
ร 15
8
6
ข 2
10
2
ข 3
11
4
ข 4
12
7
ข 5
1
2
ข 6
2
20
5
ร 12
2
1
ร 13
3
1
ร 12
4
4
ร 13
5
6
ร 14
6
2
ข 1
8
4
ข 1
9
7
ข 3
10
3
ข 4
11
5
ข 5
12
1
ข 6
1
3
ข 7
2
21
6
ร 13
2
2
ร 14
3
2
ร 13
4
5
ร 14
5
7
ร 15
6
3
ข 2
8
5
ข 2
9
1
ข 4
10
4
ข 5
11
6
ข 6
12
2
ข 7
1
4
ข 8
2
22
7
ร 14
2
3
ข 1
4
3
ร 14
4
6
ข 1
6
1
ข 1
7
4
ข 3
8
6
ข 3
9
2
ข 5
10
5
ข 6
11
7
ข 7
12
3
ข 8
1
5
ข 9
2
23
1
ร 15
2
4
ข 2
4
4
ร 15
4
7
ข 2
6
2
ข 2
7
5
ข 4
8
7
ข 4
9
3
ข 6
10
6
ข 7
11
1
ข 8
12
4
ข 9
1
6
ข 10
2
24
2
ข 1
3
5
ข 3
4
5
ข 1
5
1
ข 3
6
3
ข 3
7
6
ข 5
8
1
ข 5
9
4
ข 7
10
7
ข 8
11
2
ข 9
12
5
ข 10
1
7
ข 11
2
25
3
ข 2
3
6
ข 4
4
6
ข 2
5
2
ข 4
6
4
ข 4
7
7
ข 6
8
2
ข 6
9
5
ข 8
10
1
ข 9
11
3
ข 10
12
6
ข 11
1
1
ข 12
2
26
4
ข 3
3
7
ข 5
4
7
ข 3
5
3
ข 5
6
5
ข 5
7
1
ข 7
8
3
ข 7
9
6
ข 9
10
2
ข 10
11
4
ข 11
12
7
ข 12
1
2
ข 13
2
27
5
ข 4
3
1
ข 6
4
1
ข 4
5
4
ข 6
6
6
ข 6
7
2
ข 8
8
4
ข 8
9
7
ข 10
10
3
ข 11
11
5
ข 12
12
1
ข 13
1
3
ข 14
2
28
6
ข 5
3
2
ข 7
4
2
ข 5
5
5
ข 7
6
7
ข 7
7
3
ข 9
8
5
ข 9
9
1
ข 11
10
4
ข 12
11
6
ข 13
12
2
ข 14
1
4
ข 15
2
29
7
ข 6
3
1
3
ข 6
5
6
ข 8
6
1
ข 8
7
4
ข 10
8
6
ข 10
9
2
ข 12
10
5
ข 13
11
7
ข 14
12
3
ข 15
1
5
ร 1
2
30
1
ข 7
3
1
4
ข 7
5
7
ข 9
6
2
ข 9
7
5
ข 11
8
7
ข 11
9
3
ข 13
10
6
ข 14
11
1
ข 15
12
4
ร 1
1
6
ร 2
2
31
2
ข 8
3
1
5
ข 8
5
1
3
ข 10
7
1
1
ข 12
9
4
ข 14
10
1
2
ร 1
12
1
7
ร 3
2
ว = วัน ( 1 อาทิตย์ , 2 จันทร์ , 3 อังคาร , 4 พุธ , 5 พฤหัส , 6 ศุกร์ , 7 เสาร์ )
ข = ข้างขึ้น , ร = ข้างแรม ( เช่น ข 15 หมายถึง ขึ้น 15 ค่ำ )
ด = เดือนตามจันทรคติ เดือนอ้าย (1), เดือนยี่ (2), เดือนสาม (3), เดือนสี่ (4), เดือนห้า (5), เดือนหก (6), เดือนเจ็ด (7), เดือนแปด (8), เดือนแปดหลัง (88), เดือนเก้า (9), เดือนสิบ (10), เดือนสิบเอ็ด (11), เดือนสิบสอง (12)
พุทธศักราช หรือ พ.ศ. คือ ช่วงกำหนดเวลาซึ่งกำหนดเอาปี ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นเบื้องต้นในการกำหนดนับ ซึ่งพุทธศักราชนี้ในประเทศไทยเริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 1 ปี
คริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. คือปีที่ใช้อ้างอิง โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อกันว่า พระเยซูเกิด และมีอายุครบหนึ่งปี เป็น ค.ศ. 1 โดยจำนวนปีคริสต์ศักราชจะห่างจากพุทธศักราช 543 ปี ใช้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเปลี่ยนศักราช รัตนโกสินทร์ศก หรือ ร.ศ. เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.5) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2432 โดยให้นับปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีขาล พ.ศ. 2325 เป็น ร.ศ. 1

ดูดวงที่เกี่ยวข้อง


ปีชง
ปีชง
ปีนี้และปีหน้าใครจะชงบ้าง ตรวจสอบดูได้ที่นี่
ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์
ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์
เพชรน้ำเอกหัวใจของโหราศาสตร์ไทย ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์


เว็บไซต์นี้ใช้ cookie เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รายละเอียด