ลัคนาคืออะไร

ลัคนาคืออะไร

บทความเกี่ยวกับการดูดวง โหราศาตร์
เผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 13:27 น.

ความหมายของ "ลัคนา"

ลัคนา (Ascendant) หรือลัคน์ หมายถึง ตำแหน่งของดวงอาทิตย์อยู่ในราศีใด ในขณะที่ทำมุมกับเจ้าชะตาหรือสรรพสิ่งที่ถือกำเนิดขึ้นในเวลานั้นๆ (พูดให้เข้าใจง่ายๆคือมุมของดวงอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีใดในเวลานั้นๆ) โดยตำแหน่งดังกล่าวสัมพันธ์กับระยะเวลา และวัดได้จากดวงอาทิตย์ที่ทำมุมกับเจ้าชะตาในเวลากำเนิด โดยมุมมองของระบบนี้สัมพันธ์กับโลกโดยตรงและตอนนั้นหากดวงอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีใดและยังไม่พ้นหมดราศี ก็ให้ถือว่าลัคนาสถิตอยู่ ณ ราศีนั้นๆ

" ในอมรโกษว่า ราศีนามุทโย ลัคน์ อุทัยแห่งราศีคือกลุ่มดาวทั้งหลายเรียกกันว่าลัคนา อธิบายว่ากลุ่มดาวหมู่ใดอุทัยขึ้นให้อาทิตย์ผ่าน อุทัยนั้นเป็นลัคนา บุคคลที่เกิดมาในเวลาซึ่งอาทิตย์ผ่าน กลุ่มดาวหมู่ใดเลยไปแล้วกี่องศสาลิปดา และยังเหลืออยู่อีกกี่องศาลิปดาจึงจะพ้นกลุ่มดาวนั้นไปได้ จุดที่แบ่งกลุ่มดาวออกเป็นอดีตและอนาคตนั้น เป็นลัคนาของบุคคลที่เกิดมาในเวลานั้น ฉะนี้ ลัคนาก็ได้แก่เวลาเกิด…"
- จากโลกธาตุ -

ที่มาของโหราศาสตร์ การดู ลัคนาราศี

ว่ากันว่า โหราศาสตร์ไทยเป็นวิชาที่มาจากคัมภีร์พระเวทในศาสนาพราหมณ์ ที่มีอยู่ก่อนพระพุทธศาสนา โดยหลักของโหราศาสตร์ไทยนั้นตามหลักฐานที่มีอยู่ แสดงถึงการสืบทอดมาจากอินเดียตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยโหราศาสตร์ของอินเดียมีการพยากรณ์อ้างอิงกับดวงดาว และมีลักษณะของลัคนาเป็นต้นกำเนิดของลัคนาในโหราศาสตร์ไทย

ความสำคัญของลัคนา

ลัคนาจัดเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อการพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยมาก นั่นคือ เป็นตำแหน่งของตัวบ่งความเป็นตัวตน หรือทางโหรเรียกว่าตนุ(ลัคน์) ของบุคคลหรือเหตุการณ์ และเมื่อใดก็ตามที่มีดาวนพเคราะห์มาทำมุมต่างๆ หรือเข้ามาสถิตในราศีเดียวกับลัคน์ ก็จะเกิดผลต่อบุคคลหรือเหตุการณ์นั้นๆ ในด้านความเป็นไปต่างๆ ส่วนราศีอื่นๆ ที่เหลือจากลัคน์จะจัดให้อยู่เป็นภพต่างๆ เพื่ออธิบายเรื่องราวอื่นๆ ในการพยากรณ์ ดังนั้นหากไม่ทราบเวลาเกิดและสถานที่เกิดที่แน่นอน จะไม่สามารถหาลักขณาได้ และจะไม่สามารถพยากรณ์ตามตำราโหราศาสตร์ไทยได้เลย

ปัญหาในการหาลัคนา

เนื่องจากการหาลัคนาต้องอ้างอิงตามปฏิทิน และการหาอันโตนาที ดังนั้นการใช้ปฏิทินต่างตำราและวิธีการหาอันโตนาทีจะส่งผลถึงการหาลัคนา โดยเฉพาะผู้ที่เกิดในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างราศี อาจจะพบว่าหากใช้ปฏิทินต่างตำรากันเมื่อทำการหาลัคนาอาจอยู่คนละราศีกันได้บทความโดย Kawa W.
Kawa W. | ผู้เขียน

ผู้สนใจและศึกษาโหราศาสตร์มานานกว่า 15 ปี ชอบศึกษา ค้นคว้า ทดสอบศาสตร์เกี่ยวกับการทำนาย และพยายามปรับให้เข้ากับศาสตร์ Data Science สมัยใหม่


บทความที่เกี่ยวข้อง


ทำนายนิสัยตามการเปลื้องผ้า
ทำนายนิสัยตามการเปลื้องผ้า
เชื่อหรือไม่ว่า การเปลื้องผ้าบอกนิสัยของคุณได้
คติโหราศาสตร์
คติโหราศาสตร์
คติโหราศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่ยึดถือ หากท่านเชื่อเรื่องการพยากรณ์


เว็บไซต์นี้ใช้ cookie เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รายละเอียด